Phân biệt cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

Phân biệt cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được thể hiện dưới dạng cổ phần. Cá nhân hoặc tổ chức sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Tùy theo loại cổ phần sở hữu mà có những tên gọi khác nhau. Bạn muốn đầu tư nhưng chưa biết nên tham gia loại cổ phần nào mang lợi nhuận tốt hơn. Bạn phân vân với 2 loại cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi mà chưa tìm được lời giải đáp.  Cùng xuhuongdautu.vn tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

Khái niệm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

Cổ phần phổ thông (CPPT) là gì?

Cổ phần phổ thông là gì?
Cổ phần phổ thông là gì?

Đây là loại cổ phần bắt buộc phải có của một công ty cổ phần. Người sở hữu CPPT được gọi là cổ đông phổ thông. Là chủ sở hữu của công ty cổ phần nên các cổ đông có tham gia biểu quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến công ty.

CPPT được phân chia dựa trên vốn điều lệ của công ty; những cổ đông sở hữu loại cổ phần này được quyền chuyển nhượng, quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông về các quyết định của công ty; và dựa theo kết quả kinh doanh mà hưởng cổ tức; số lượng phiếu cổ đông nắm giữ theo điều lệ công ty và  quy định pháp luật.

Cổ phần ưu đãi (CPUD) là gì?

Cổ phần ưu đãi là gì?
Cổ phần ưu đãi là gì?

Đây được coi là loại cổ phần đặc biệt trong công ty cổ phần; trong quá trình quản lý hoạt động của công ty, cổ đông ưu đãi sẽ nhận được một số quyền nhất định.

So sánh điểm giống và khác nhau giữa cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

Điểm giống nhau

  • Đều biểu hiện quyền sở hữu tài sản trong công ty; là căn cứ pháp lý giúp xác định tư cách thành viên trong công ty (bất kể họ có tham gia thành lập nên công ty hay không); người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông của công ty.
  • Người nắm giữ cổ phần có đầy đủ các quyền và duy nhất; trực tiếp thực hiện quyền cá nhân đối với công ty. Từ cổ phần phát sinh quyền hay nghĩa vụ cho các cổ đông.
  • Được xác định mệnh giá theo công ty quyết định và ghi vào cổ phiếu.

Điểm khác biệt giữa cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi

  Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi
Điều lệ công ty Là cổ phiếu bắt buộc phải có của các công ty cổ phần. Là cổ phiếu không nhất thiết phải phát hành tại công ty cổ phần.
Cổ tức
  • Không ổn định, tùy vào kết quả kinh doanh của công ty 
  • Được hưởng sau khi đã chi trả cho cổ phiếu ưu đãi. 
  • Có cổ tức ổn định qua các năm 
  • Được chi trả với tỷ lệ cao hơn cổ phiếu phổ thông.
Quyền biểu quyết Có quyền biểu quyết theo số lượng cổ phần nắm giữ của từng cổ đông. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có quyền biểu quyết cao hơn so với cổ phần phổ thông. Ngược lại, sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức và cổ phiếu ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết.
Khả năng chuyển đổi Không thể chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi. Có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.
Khả năng chuyển nhượng Có quyền tự do chuyển nhượng. Không được quyền tự do chuyển nhượng.
Khả năng thu hồi tài sản Khi công ty bị phá sản, người sở hữu CPPT là những người cuối cùng được hưởng giá trị còn lại của tài sản thanh lý.  Khi công ty bị phá sản, người sở hữu cổ phiếu ưu đãi nhận được tiền thanh lý tài sản trước cổ đông thường; nhưng sau những người sở hữu trái phiếu.

 

Quyền chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông

Quyền chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông
Quyền chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông

Theo Khoản 6 Điều 113 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “CPPT không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành CPPT theo nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông”. Theo đó, chỉ có một chiều chuyển từ CPUD thành CPPT; ngược lại quyền này không thể áp dụng là chuyển đổi CPPT thành cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các loại cổ phần ưu đãi khác.

Theo quy định Khoản 3 Điều 113 Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành CPPT của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức; và cổ phần ưu đãi hoàn lại không bị thay đổi; hoặc có thay đổi cũng chỉ theo mong muốn của cổ đông sở hữu. Quy định như vậy nhằm tránh được rủi ro mất quyền ưu đãi hoàn lại và quyền ưu đãi cổ tức của các cổ đông; do quyết định từ Đại hội đồng cổ đông.

Lời kết

Như vậy, những loại cổ phần bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi được hướng dẫn và quy định cụ thể  trên đây. Hy vọng sẽ có ích với các nhà đầu tư mới tham gia thị trường.

THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐẦU TƯ SINH LỜI AN TOÀN NGAY TẠI ĐÂY!