Cổ phần ưu đãi gồm mấy loại? Lợi ích của loại cổ phiếu ưu đãi

Cổ phần ưu đãi gồm mấy loại? Lợi ích của loại cổ phiếu ưu đãi

Cổ phần ưu đãi là loại cổ phần mà người sở hữu nó (cổ đông ưu đãi) được hưởng kèm theo một số ưu đãi; đồng thời, cũng bị hạn chế một số quyền so với những ai sở hữu cổ phần phổ thông. Vậy cụ thể, cổ phần ưu đãi là gì? Cổ phần ưu đãi gồm mấy loại? Xem chi tiết tại bài viết sau nhé!

Cổ phần ưu đãi

Công ty cổ phần có thể có hoặc không có cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có nhiều loại; mỗi loại đem lại cho người sở hữu những quyền và nghĩa vụ khác nhau. Cổ phần ưu đãi được coi là một loại cổ phần đặc biệt trong công ty cổ phần; tương ứng với mỗi loại cổ phần đặc biệt này, cổ đông sẽ nhận được một số quyền và nghĩa vụ nhất định; trong quá trình hoạt động, quản lý của công ty cổ phần.

Cổ phần ưu đãi gồm mấy loại?

Tại khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp năm 2020; quy định về các loại thuộc cổ phần ưu đãi cụ thể như sau:

Cổ phần ưu đãi gồm mấy loại?
Cổ phần ưu đãi gồm mấy loại?

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Là loại cổ phần có số biểu quyết nhiều hơn so với loại phổ thông. Số biểu quyết trên một cổ phần này do Điều lệ công ty quy định. Khi nắm trong tay loại cổ phần ưu đãi biểu quyết; cổ đông nắm giữ có quyền biểu quyết về các vấn đề thuộc trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; với tổng số phiếu biểu quyết theo quy định tại điều lệ công ty. Các quyền khác tương tự như cổ đông phổ thông.

Chỉ có cổ đông sáng lập và tổ chức được Chính phủ ủy quyền mới có quyền nắm giữ loại cổ phần này. Tính từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong vòng 3 năm. Sau hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập.

Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần ưu đãi gồm mấy loại?

Là cổ phần được chi trả cổ tức với mức cao hơn so với cổ phần phổ thông hoặc với mức ổn định mỗi năm. Cổ tức này được phân chia hằng năm; gồm cổ tức thưởng và cổ tức cố định. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Cụ thể mức cổ tức cố định và phương thức xác định của cổ tức thưởng được ghi rõ trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức. Cổ đông sở hữu cổ phần này có quyền nhận được phần cổ tức theo quy định; nhận phần tài sản còn lại tương đương với tỷ lệ sở hữu cổ phần ngay tại công ty; sau khi đã thanh toán hết tất cả khoản nợ. Cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty phá sản hoặc giải thể. Các quyền khác tương tự cổ đông phổ thông.

Tuy nhiên, với người sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức, pháp luật có hạn chế một số quyền của họ. Cổ đông không có quyền dự họp và biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông; hay đề cử người vào Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Đây là loại cổ phần được công ty cổ phần hoàn lại vốn góp; theo yêu cầu của chính người sở hữu hoặc theo điều kiện ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. Các cổ đông sở hữu loại cổ phần này có các quyền khác tương tự cổ đông phổ thông. Tuy nhiên, cũng giống cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức; cổ đông sẽ bị tước một số quyền cơ bản. Như không có quyền dự họp và biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông; đề cử người vào Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị.

Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ của công ty quy định

Cổ phần ưu đãi gồm mấy loại? Ngoài các loại cổ phần ưu đãi theo pháp luật quy định; các cổ đông có quyền thỏa thuận cụ thể về cổ phần ưu đãi với cổ đông; tùy vào tính chất hoạt động của công ty.

Như vậy, đối với mỗi loại cổ phần ưu đãi; cổ đông sẽ có những quyền lợi ưu đãi và hạn chế khác nhau; so với những cổ đông sở hữu các loại cổ phần khác.

Lợi ích của cổ phiếu ưu đãi – Cổ phần ưu đãi gồm mấy loại?

Lợi ích của cổ phiếu ưu đãi
Lợi ích của cổ phiếu ưu đãi

Loại cổ phiếu này mang lại nhiều ưu đãi đến nhà đầu tư cũng như công ty cổ phần.

Đối với các nhà đầu tư:

  • Người sở hữu được xem là 1 cổ đông ưu đãi của công ty; và quyền lợi được hưởng tỷ lệ cổ tức cao hơn so với các loại cổ phần phổ thông.
  • Nếu không may công ty giải thể hay phá sản, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi được quyền nhận lại vốn góp.
  • Quyền biểu quyết cổ phần ưu đãi cao hơn cổ phần phổ thông.
  • Cổ phần ưu đãi rất linh hoạt khi có khả năng có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể tự do kiếm lời, chuyển nhượng khi giá cổ phiếu có lợi cho mình.

Đối với công ty cổ phần: Việc phát hành loại cổ phiếu ưu đãi này sẽ thu hút và huy động thêm nguồn vốn lớn cho công ty. Ngoài ra, công ty cũng có quyền mua lại số cổ phần ưu đãi đó; nếu chi phí vốn đang cao.

Tổng kết

Bài viết trên cung cấp đến bạn đọc một số thông tin về cổ phần ưu đãi và cổ phần ưu đãi gồm mấy loại. Mong rằng đã giúp bạn giải quyết thắc mắc xoay quanh cổ phiếu ưu đãi. Đồng thời có thêm kiến thức về loại hình đầu tư này; nhằm biến chúng thành công cụ kiếm lời lợi thế trên thị trường chứng khoán. Chúc bạn thành công khi đầu tư với loại cổ phiếu ưu đãi này!

THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐẦU TƯ NGAY TẠI ĐÂY!

ĐẦU TƯ VSET