Cổ phần hóa là gì? Bản chất và lợi ích của cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Cổ phần hoá là gì? Bản chất và lợi ích của cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, kinh tế Nhà nước đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên việc chuyển qua nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã bộc lộ nhiều điểm yếu kém chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Trước tình hình đó, đổi mới cải cách là yêu cầu cấp thiết được đưa ra.  Áp dụng cổ phần hóa là một trong số đó. Vậy cổ phần hóa là gì?

Cổ phần hóa là gì?

Cổ phần hóa là việc biến doanh nghiệp từ một chủ thành nhiều chủ, tồn tại công ty dưới hình thức cổ phần; tức là chuyển từ hình thức sở hữu lớn nhất sang nhiều người sở hữu chung; thông qua việc chuyển một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp cho nhiều người dưới hình thức bán cổ phần.

Cổ phần hóa là việc biến doanh nghiệp từ một chủ thành nhiều chủ
Cổ phần hóa là việc biến doanh nghiệp từ một chủ thành nhiều chủ

Những người mua sẽ trở thành cổ đông của công ty cổ phần; doanh nghiệp một chủ trở thành công ty cổ phần. Như vậy, cổ phần hóa có thể áp dụng với bất kỳ doanh nghiệp có một chủ nào; doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân đều có thể cổ phần hóa.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là gì?

Doanh nghiệp Nhà nước là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, từ 01/01/2021 trở đi, doanh nghiệp Nhà nước sẽ thuộc một trong hai trường hợp:

  • Trường hợp 1: Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
  • Trường hợp 2: Doanh nghiệp có thành viên là Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ phần hóa là gì đối với doanh nghiệp nhà nước?

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là việc chuyển doanh nghiệp có chủ sở hữu là Nhà nước (doanh nghiệp đơn sở hữu); thành công ty cổ phần (doanh nghiệp đa sở hữu). Chuyển doanh nghiệp từ hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước; sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp về các quy định trong công ty cổ phần.

Được thực hiện nhằm mục đích tránh gây mâu thuẫn sâu sắc với bộ phận cán bộ; và nhân dân lo ngại về sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Chính phủ Việt Nam quyết định sẽ không bán đứt các doanh nghiệp của mình; thay vì đó sẽ tiến hành chuyển thành doanh nghiệp cổ phần.

Tài sản của doanh nghiệp được chia thành cổ phần và bán cho cán bộ công nhân trong doanh nghiệp; phần còn lại do nhà nước sở hữu. Tùy mỗi doanh nghiệp mà phần cổ phần do nhà nước sở hữu nhiều hay ít, từ 0% tới 100%.

BẠN CÓ BIẾT: Phân biệt cổ phần và cổ phiếu dành cho người mới

Bản chất và lợi ích của cổ phần hóa là gì đối với doanh nghiệp Nhà nước?

Bản chất của cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là gì?

Bản chất của cổ phần hóa doanh nghiệp chính là phương thức thực hiện xã hội hóa sở hữu
Bản chất của cổ phần hóa doanh nghiệp chính là phương thức thực hiện xã hội hóa sở hữu

Bản chất của cổ phần hóa doanh nghiệp chính là phương thức thực hiện xã hội hóa sở hữu; chuyển từ hình thức sở hữu đơn nhất sang sở hữu chung.

Như vậy thì hình thức sở hữu tại doanh nghiệp chuyển từ duy nhất nhà nước sang hình thức hỗn hợp; cũng chính vì vậy dẫn đến những thay đổi quan trọng về hình thức quản lý, tổ chức, phương thức hoạt động.

Qua việc cổ phần hóa trở thành doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu; điều này tạo động lực và cơ chế quản lý năng động; tăng trưởng nguồn vốn của xã hội vào sản xuất kinh doanh; làm tăng khả năng hội nhập và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Lợi ích của cổ phần hóa là gì đối với doanh nghiệp Nhà nước

Lợi ích của cổ phần hóa là gì đối với doanh nghiệp Nhà nước
Lợi ích của cổ phần hóa là gì đối với doanh nghiệp Nhà nước

– Về lợi ích của Nhà nước:

  • Hạn chế sự can thiệp vào hoạt động công ty của Nhà nước. Điều này giúp giảm chi phí quản lý, tạo khả năng quản lý hiệu quả cao hơn;
  • Cổ phần hóa tạo ra được khu vực kinh tế tư nhân hoạt động linh hoạt, hiệu quả;
  • Thúc đẩy cải tiến năng lực, tăng hiệu quả của các doanh nghiệp cả khu vực Nhà nước và tư nhân;
  • Giúp thu hút vốn đầu tư nước ngoài lẫn nhân dân trong nước; tạo công ăn việc làm cho người lao động;
  • Thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán.

– Về lợi ích của doanh nghiệp khi cổ phần hoá là gì?

  • Thu hút mạnh nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội để đầu tư vào nền kinh tế; bằng việc phát hành chứng khoán;
  • Nhanh chóng cấu trúc lại doanh nghiệp về tổ chức, sản xuất,… Nâng cao vị thế, chất lượng, năng suất của doanh nghiệp tại thị trường trong nước và quốc tế.

Từ phân tích trên dễ thấy cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Phải thực hiện tốt quá trình cổ phần hóa thì mới nhanh chóng thúc đẩy việc đổi mới, cải cách và phát triển doanh nghiệp Nhà nước.

>>> Học đầu tư cổ phiếu – Những bài học dành cho nhà đầu tư mới bắt đầu

Lời kết

Trên đây là nội dung xuhuongdautu.vn sơ lược xoay quanh khái niệm cổ phần hóa là gì. Hy vọng đây sẽ là những kiến thức hữu ích đối với bạn và doanh nghiệp của mình!

Xem thêm các thông tin đầu tư khác tại chuyên mục Tin tức

THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐẦU TƯ NGAY TẠI ĐÂY!

VsetGroup